Březen 2012

Demolice a odstranění technologie - B1Demolice a odstranění technologie - B1 Demolice a odstranění technologie - B1Demolice a odstranění technologie - B1 Kácení porostu v trace kanalizačního sběrače - B3Kácení porostu v trace kanalizačního sběrače - B3 Kácení porostu v trace kanalizačního sběrače - B3Kácení porostu v trace kanalizačního sběrače - B3 Pokládka kanalizace - RadobyčicePokládka kanalizace - Radobyčice
Pokládka kanalizace - RadobyčicePokládka kanalizace - Radobyčice        
Březen 2012

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 460 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 r/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.