Listopad 2012

B.3 SO 11.50.2 - Ražba KT DN 1000B.3 SO 11.50.2 - Ražba KT DN 1000 B.3 SO 11.54 - Bednění stěn ČSB.3 SO 11.54 - Bednění stěn ČS B.1 SO 11.25 - Horní deskaB.1 SO 11.25 - Horní deska B.3 - SO 11.60 - Montáž výztuže stěn RNB.3 - SO 11.60 - Montáž výztuže stěn RN  
Listopad 2012

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 460 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 r/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.