Prosinec 2012 - Leden 2013

B.3 SO 11.50.1 - zasyp a hutnění kolem Š50B.3 SO 11.50.1 - zasyp a hutnění kolem Š50 B.3 SO 11.50.2 - Příprava tlačné stoliceB.3 SO 11.50.2 - Příprava tlačné stolice B.1 SO 11.25 - Zkouška vodotěsnostiB.1 SO 11.25 - Zkouška vodotěsnosti B.1 SO 11.25 - Zásyp se zhutněním okolo RNB.1 SO 11.25 - Zásyp se zhutněním okolo RN  
Prosinec 2012 - Leden 2013

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 460 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 r/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.