Únor 2012

B.1 – PLZEŇ – RETENČNÍ NÁDRŽ NA COV I, ÚPRAVA ODLEHČOVACÍ KOMORY OK 19
SO 11.33 – Odstranění nefunkčních objektů
-    odstranění zámečnických konstrukcí;
-    bourání železobetonových konstrukcí na kruhové dosazovací nádrži a dosazovací nádrži za aktivací;
-    zemní práce – odkopy a odvoz výkopku na mezideponii;
-    čerpání vody.
SO 11.25 – Retenční nádrž
-    bourací práce železobetonových konstrukcí;
-    zemní práce – odkopy a odvoz výkopku na mezideponii.


B.2 KANALIZACE - RADOBYČICE
-    řešení způsobu uzavírek a objízdných tras, výkopové povolení, geodetické zaměření, měření

B.3 ÚSLAVSKÝ KANALIZAČNÍ SBĚRAČ
SO 11.50.1  Úslavský sběrač – pažené úseky
-    odstranění křovin, kácení stromů, vytýčení šachet.
SO 11.50.2  Úslavský sběrač – ražené úseky
-    odstranění křovin, kácení stromů, vytýčení šachet.

B.4 ZRUČ-SENEC – KANALIZACE
Stavba pozastavena správcem stavby.

B.5 PŘEŠTICE – REKONSTRUKCE A DOSTAVBA KANALIZACE
-    řešení způsobu uzavírek a objízdných tras na silnici I/27

Únor 2012

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 460 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 r/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.